Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

18 ĐỀ THI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ VUÔNG GÓC


ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc mặt đáy . Góc giữa SD và mặt phẳng  bằng góc phẳng nào sau đây?
A. .                                B. .                                C. .                               D. .
Câu 2. Cho hai đường thẳng phân biệt  và mặt phẳng  , trong đó . Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Nếu  thì .                                                   B. Nếu  thì .
C. Nếu  thì .                                                  D. Nếu  thì .
Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm C, J là trung điểm M. Góc giữa 2 mặt phẳng    
A. góc .                          B. góc .                          C. góc .                        D. góc .
Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác cân tại , cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. .             B. .               C. .             D. .
Câu 5. Cho hình chóp S.AC có đáy AC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm C, J là trung điểm M. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. .                    B. .                    C. .                  D. .
Câu 6. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc mặt đáy , , . Góc giữa AD và SC bằng bao nhiêu?
A.                                   B.                                   C.                                   D.
Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
Câu 8. Cho hình lăng trụ tam giác đều   , góc giữa hai mặt phẳng    bằng  Tính theo  khoảng cách giữa hai mặt phẳng   ?
A. .                                  B. .                                   C. .                                    D. .
Câu 9. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc mặt đáy . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên cạnh S, SD. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Tam giác AKC vuông.                                                   B. Tam giác AHC vuông.
C. Tam giác AHD vuông.                                                   D. Tam giác AHK vuông.
Câu 10. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc mặt đáy . Khẳng định nào đúng?
A.                                                              B.
C.                                                          D.  
II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, , . Hình chiếu của S lên mặt đáy  là trung điểm của cạnh AB.
            a) Chứng minh vuông góc .                 (1,25 điểm + 0,25 điểm hình vẽ cơ bản)
            b) Tính góc giữa cạnh mặt bên và mặt đáy .            (1,25 điểm)
            c) Tính khoảng cách giữa AD .                                           (1,0 điểm)
Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh bằng , cạnh bên bằng . Tính khoảng cách giữa   .                                  (1,0 điểm + 0,25 điểm hình vẽ cơ bản )

-----------------------------------Hết -----------------------------


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
C
B
C
A
A
B
D
A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Người theo dõi

Liên Hệ


Du Lịch